ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaVyhledat článek

Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Pavelčík J.
1958:
Sídliště lidu se slezkou kulturou v Úvalně, okr. Krnov.
Přehled výzkumů
3
40
Pavelčík J.
1958:
Slovanská pohřebiště u Rudimova, okr. Val. Klobouky.
Přehled výzkumů
3
69
Pavelčík J.
1958:
Záchranný výzkum u Uherského Brodu.
Přehled výzkumů
3
103
Peškař I.
1958:
Další hrob na pohřebišti z doby římské u Mikulova.
Přehled výzkumů
2
109
Peškař I.
1958:
Sídliště z období únětické a velatické kultury v Rajhradě.
Přehled výzkumů
2
39–41
Peškař I.
1958:
Žárový hrob z mladší doby římské v Přibicích, okr. Židlochovice.
Přehled výzkumů
2
109–110
Peškař I.
1958:
Sídliště z doby římské v Křepicích (okr. Hustopeče).
Přehled výzkumů
3
53–55
Peškař I.
1958:
Zachraňovací výzkum na sídlišti z doby římské u Mušova.
Přehled výzkumů
3
105–107
Poulík J.
1958:
Velkomoravské hradiště "Valy" u Mikulčic.
Přehled výzkumů
2
66–73
Poulík J.
1958:
Letošní výzkum v Mikulčicích.
Přehled výzkumů
3
58–59
Říhovský J.
1958:
Nález středověké keramiky ve Zlatých Horách.
Přehled výzkumů
2
113
Říhovský J.
1958:
Nové nálezy velatické kultury.
Přehled výzkumů
2
106
Říhovský J.
1958:
Žárové pohřebiště v Klentnici.
Přehled výzkumů
2
106–107
Říhovský J.
1958:
Kostrové hroby středodunajské mohylové kultury v Klentnici u Mikulova.
Přehled výzkumů
3
32–33
Říhovský J.
1958:
Opevněná osada na tabulové hoře u Klentnice.
Přehled výzkumů
3
35
Říhovský J.
1958:
Žárové pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové v Oblekovicích na Znojemsku.
Přehled výzkumů
3
34
Staňa Č.
1958:
Časně únětické hroby v Blučině.
Přehled výzkumů
2
100–101
Staňa Č.
1958:
Drobné nálezy na slovanských sídlištích na Mor..
Přehled výzkumů
2
111–113
Staňa Č.
1958:
Slovanský výzkum na Starých Zámcích u Líšně.
Přehled výzkumů
2
74–75
Staňa Č.
1958:
Slovanský žárový hrob v Majetíně.
Přehled výzkumů
2
110–111