20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Vyhledat článek

Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Klanica Z. 1972: Výstava "Velká Morava - poklady minulosti Čechů a Slováků" v Leningradě PDF. Přehled výzkumů, 16, 132–134.
Klíma B. 1972: Nález kopytovitých klínů v Dolních Věstonicích (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 28–29.
Klíma B. 1972: Nálezy středověké keramiky u Bulhar (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 125.
Klíma B. 1972: Nové stopy paleolitického osídlení u Milovic (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 14.
Klíma B. 1972: Tři únětické jámy v Bulharech (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 50.
Klíma B. 1972: Výzkum paleolitické stanice v Pavlově (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 11–13.
Klíma B. 1972: Zachraňovací výzkum neolitického sídliště u Mikulova (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 23–24.
Klíma B. 1972: Zjišťovací výzkum v Předmostí u Přerova (okr. Přerov) PDF. Přehled výzkumů, 16, 9–11.
Kordiovský E., Unger J. 1972: Mladohradištní a středověké nálezy na břeclavském zámku (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 16, 101.
Kos O., Koštuřík P. 1972: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1971 (okr. Třebíč) PDF. Přehled výzkumů, 16, 36–37.
Kostelníková M. 1972: Textilní nálezy z Mikulčic (okr. Hodonín) PDF. Přehled výzkumů, 16, 90–91.
Koštuřík P. 1972: Archeologické nálezy z neolitu a doby bronzové v Těšeticích (okr. Znojmo) PDF. Přehled výzkumů, 16, 39–42.
Kotas J. 1972: Nově objevené pravěké sídliště v Habrovanech (okr. Vyškov) PDF. Přehled výzkumů, 16, 131.