20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Vyhledat článek

Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Pavelčík J. 1973: Středověká tvrz ve Hlinsku u Lipníka (okr. Přerov) PDF. Přehled výzkumů, 17, 86.
Peškař I. 1973: Nálezy keramiky z pozdní doby římské v Bořitově (okr. Blansko) PDF. Přehled výzkumů, 17, 50.
Říhovský J. 1973: Kulturní jáma s podolskou keramikou u Bulhar (okr. Břeclav) PDF. Přehled výzkumů, 17, 31–32.
Šebela L., Koštuřík P. 1973: Archeologické nálezy z Moravan (okr. Brno-venkov) PDF. Přehled výzkumů, 17, 101.
Šikulová V. 1973: Džbáneček na nožkách z Vávrovic (okr. Opava) PDF. Přehled výzkumů, 17, 26–27.
Šikulová V. 1973: Nálezy z hradu Vikštejna, obec Radkov - Dubová (okr. Opava) PDF. Přehled výzkumů, 17, 87–88.
Šikulová V. 1973: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okr. Opava) PDF. Přehled výzkumů, 17, 90–91.
Snášil R. 1973: Drobné nálezy z Uherskohradišťska, Kroměřížska a Hodonínska PDF. Přehled výzkumů, 17, 95–96.
Snášil R. 1973: Zjišťovací průzkum u Tupes (okr. Uherské Hradiště) PDF. Přehled výzkumů, 17, 97.
Souchopová V. 1973: Raně středověké hutnické dílny v polesí Olomučany (okr. Blansko) PDF. Přehled výzkumů, 17, 75–76.
Staňa Č. 1973: Hrob a jáma únětické kultury v Újezdě u Brna (okr. Brno-venkov) PDF. Přehled výzkumů, 17, 23–24.