ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaVyhledat článek

Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Novotný B.
1958:
Výzkum základů kostela sv. Trojice v Mor. Krumlově.
Přehled výzkumů
3
99
Novotný B.
1958:
Záchranný výzkum hradiště "Hrůdy" u Sudoměřic na Mor..
Přehled výzkumů
3
80–81
Novotný B.
1958:
Záchranný výzkum v Doubravníku u Tišnova.
Přehled výzkumů
3
99–100
Ondráček J.
1958:
Eneolitické, věteřovské, halštatské a mladolaténské sídliště v Lobodicích, okr. Kojetín.
Přehled výzkumů
2
116
Ondráček J.
1958:
Sídliště s moravskou malovanou a únětickou keramikou u Hustopečí.
Přehled výzkumů
2
115
Ondráček J.
1958:
Únětická keramika z Uhřic, okr. Boskovice.
Přehled výzkumů
2
102–103
Ondráček J.
1958:
Únětické a věteřovské sídliště v Přibicích, okr. Židlochovice.
Přehled výzkumů
2
102
Ondráček J.
1958:
Únětické hroby na Cezavách u Blučiny.
Přehled výzkumů
2
103–104
Ondráček J.
1958:
Únětické pohřebiště ve Vyškově.
Přehled výzkumů
2
36–38
Ondráček J.
1958:
Únětické sídliště v Bratčicích, okr. Židlochovice.
Přehled výzkumů
2
104
Ondráček J.
1958:
Únětický hrob z Ořechova, okr. Brno.
Přehled výzkumů
2
102
Ondráček J.
1958:
Hrob kultury zvoncovitých pohárů ve Vyškově.
Přehled výzkumů
3
91
Ondráček J.
1958:
Hrob se šňůrovou keramikou z Měnína.
Přehled výzkumů
3
90
Ondráček J.
1958:
Únětické hroby ze Šebelova, okr. Boskovice.
Přehled výzkumů
3
20–22
Ondráček J.
1958:
Výzkum pohřebiště a sídliště lidu zvoncovitých pohárů v Lechovicích, okr. Znojmo.
Přehled výzkumů
3
91
Pavelčík J.
1958:
Sídliště s kanelovanou keramikou u Havřic.
Přehled výzkumů
2
26–27
Pavelčík J.
1958:
Nový nález z období lužické kultury v Oldříšově.
Přehled výzkumů
3
94
Pavelčík J.
1958:
Pec z období římského imperia u Drslavic.
Přehled výzkumů
3
97
Pavelčík J.
1958:
Pokračování záchranného výzkumu v pískovně u Brumovic.
Přehled výzkumů
3
102–103
Pavelčík J.
1958:
Sídliště lidu popelnicových polí v Malých Hošticích.
Přehled výzkumů
3
94