20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 60 - číslo 2

Obsah
Obsah
 

Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel

 

Balázs Komoróczy, Marek Vlach, Michaela Zelíková, Jozef Sedláček, Pavla Růžičková: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod
Šárka Krupičková, Estelle Ottenwelter, Helena Březinová: Exact evidences of the use of spherical buttons (gombíky): two case studies from Moravian finds
Stáhnout
Michaela Látková, Mária Hajnalová, Miroslav Havlík: Grape vine and viticulture tradition in Mikulčice
Stáhnout
Pavel Kouřil, Jana Gryc: Czech Silesia in the Early Middle Ages
Stáhnout
Aleksandra Pankiewicz: An attempt to identify places associated with trade and exchange in early medieval strongholds in the example of Ostrów Tumski in Wrocław
Pavel Šlézar, Karel Faltýnek: Románský kostel sv. Prokopa v Lošticích. Příspěvek k počátkům moravské šlechty
Jiří Šindelář, Lumír Poláček, Šárka Krupičková: Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii pro následné metrické analýzy obrazu
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2018
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2018
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2018

Středověk a novověk
Zprávy o činnosti