20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 60 - číslo 1

Obsah
Obsah
 

Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel

 

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Joseba Rios-Garaizar: In between Gravettian and Epigravettian in Central and Eastern Europe: a peculiar LGM Early Late Upper Paleolithic industry
Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Jan Novák: Mohelno-Plevovce v kontextu lokálního lengyelského osídlení a přírodního prostředí
Stáhnout
Radka Knápek, Ondrej Šedo: Depozita identifikovaná v římských příkopech na lokalitě Mušov-Neurissen a jejich příklady zaznamenané ve vybraných areálech s doklady pobytu římských vojsk
Stáhnout
Eduard Droberjar, Radka Knápek, Zuzana Jarůšková: The importance of finds from the Migration Period in Malá Haná (Moravia)
Stáhnout
Zuzana Loskotová: Late Migration Period square-headed bow brooches decorated with knobs in the context of the recent find in Mušov, Moravia
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2017
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2017
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2017

Paleolit
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská a doba stěhování národů