20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 59 - číslo 2

Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel

Radka Knápek, Ondrej Šedo: Manipulace s těly jelenů v době římské a možnosti interpretace nálezu ze studny zkoumané při výzkumu v trati Mušov-Neurissen
Marek Vlach: Demography modelling and simulation of the barbarian populations of the “Marcomannic” settlement structures of the Middle Danube region
Stáhnout
Marian Mazuch, Marek Hladík, Lumír Poláček: Úpravy hrobových jam, konstrukce v hrobech a fenomén tzv. hrobek v Mikulčicích
Stáhnout
Karel Faltýnek, Jakub Novák, Pavel Šlézar: Raně středověké osídlení v Moravičanech na Soutoku
Stáhnout
Miriam Nývltová Fišáková: Masná složka potravní subsistence hradu Přerov na příkladu výzkumu č. p. 19, 20 (10./11. – 12. století)
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2017
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2017
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2017

Středověk a novověk
Stáhnout
Zprávy o činnosti