20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 58 - číslo 2

Obsah
Stáhnout
 
Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel

Dieter Quast: Der römische Bergkristallring aus dem langobardischen Gräberfeld Holubice
Šimon Ungerman: Prachtfingerringe im frühmittelalterlichen Mähren (9.–10. Jahrhundert). Bemerkungen zur Chronologie und Provenienz des großmährischen Luxusschmucks
Stáhnout
Pavel Šlézar: Archeologický výzkum u kostela Panny Marie Sněžné. Příspěvek k problematice počátků opevnění a církevních staveb na olomouckém Předhradí
Stáhnout
Petr Kočár, Romana Kočárová: Archeobotanické analýzy raně středověkých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, před kostelem P. Marie Sněžné
Stáhnout
Petr Žákovský, Tomasz Cymbalak, Jiří Hošek, Miroslav Dejmal: Nález pozdně středověkého dlouhého meče z Prahy – Nového Města

 

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2016
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2016
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2016

Středověk a novověk
Stáhnout