20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 58 - číslo 1

Obsah
Stáhnout
 
Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel

Marek Slobodník, Antonín Přichystal: Provenience křišťálových artefaktů z aurignacké stanice. Nová Dědina u Kroměříže na základě studia fluidních inkluzí
Jaroslav Peška: Nová pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou na střední Moravě. (Dosavadní výsledky horizontální stratigrafie)
Stáhnout
Eva Kolníková, Tomáš Zeman: Diaľkové kontakty moravských Keltov na príklade ojedinelých nálezov tetradrachiem
Stáhnout
Tamerlan Gabuev: L’attribution culturelle des objets en or du Ve s., provenant du tumulus 2 de la nécropole Brut 1 (Ossétie du Nord, Russie)
Stáhnout
Michel Kazanski: Tombes des élites steppiques de l’époque post-hunnique dans la région pontique
Maxim Levada, Oleg Saveliev: Découverte «princière» de l’époque des Grandes Migrations, près du lac de Jalpug (delta du Danube). Note préliminaire
Oleg Radiush: Un nouveau “trésor” de l’époque des Grandes Migrations découvert près de village de Volnikovka, la région de Koursk (note préliminaire)
Jaroslav Tejral: Les élites princières du pays nord-danubien au début de l’époque mérovingienne
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2016
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2016
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2016

Paleolit
Stáhnout
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout