20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 57 - číslo 2

Obsah
Stáhnout studii
 
 
Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel
 
Šimon Ungerman: „Karantánsko-köttlašský“ šperk na jihozápadním Slovensku a v dalších částech Karpatské kotliny
Stáhnout studii

Jaroslav Bartík, Lenka Běhounková, Stanislav Vohryzek, Josef Jan Kovář, Hana Poláchová, Michaela Kokojanová, Hana Nohálová: Polykulturní lokalita Hradiště u Louky – Nový archeologický a historický model
Stáhnout studii
Miriam Nývltová Fišáková, Rudolf Procházka, Zdeňka Sůvová: Vyhodnocení osteologických pozůstatků z výzkumu parcel domů Dominikánská 11–19 a Kobližná 3 v Brně. K otázce organizace zásobování měst masem ve vrcholném středověku
Stáhnout studii
Peter Kováčik, Veronika Dudková, Hana Lafková: Poznatky ke stavebnímu vývoji a k pohřbívání v kostele sv. Kříže v Javorníku-vsi na základě archeologického výzkumu
Stáhnout studii

Jiří Doležel: K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2015
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2015
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2015
 
Středověk a novověk
Stáhnout studii
Zprávy o činnosti
Stáhnout studii