20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 56 - číslo 2

 

 Obsah
Stáhnout
 
 
Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel
 
Ondrej Šedo. Gegenstände barbarischen Provenienz aus dem Graben Mušov-Neurissen IV
 
Jaroslav Tejral. Some remarks on the transitional phase between Early Roman and Late Roman Periods in the region north of the Middle Danube
 
Eduard Droberjar. Markomannen und superiores barbari in Třebusice und Jevíčko zur Zeit der Markomannenkriege. Zur Problematik der Übergangsstufe B2/C1 in Böhmen und Mähren
 
Libor Kalčík. Povelkomoravské osídlení hradiska Staré zámky u Líšně
 
Jan Videman. Významná centra na Moravě v 10. – 11. století pohledem nálezů mincí – aktuální stav poznání.
I. Hradiště Staré zámky v Brně-Líšni
 
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2014
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2014
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2014
 
Středověk a novověk – Middle Ages and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
 
Zprávy o činnosti – Reports – Berichte