20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 54 - číslo 1

Studie a krátké články 
 
Case Studies and Short Articles
 Studien und kurze Artikel
 
Eugeniusz Foltyn, Leonard Jochemczyk. Mikuszowice chert. A local raw material in western Polish Carpathians. Geology, characteristic, usage
stáhnout studii (3.2 MB)
 
Olga Lečbychová, Martin Kuča, Milan Vokáč. Neolitické sídliště v Popůvkách, okr. Brno-venkov – stav poznání pramenné základny k roku 2005
stáhnout studii (1.6 MB) 
 
Petr Kašpárek. Sídlištní objekt kultury s lineární keramikou a hornoslezské lengyelské skupiny v Postřelmově „U Františka“ (okr. Šumperk)
stáhnout studii (0.6 MB) 
 
Eliška Kazdová. Moravská malovaná keramika ze sklonku staršího stupně z Kuřimi, okr. Brno-venkov
stáhnout studii (0.7 MB) 
 
Martin Kuča. Štípaná a broušená kamenná industrie ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Kuřimi, okr. Brno-venkov
stáhnout studii (0.8 MB) 
 
Zdeněk Farkaš. Záchranný výskum v jaskyni Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši – výskumná sezóna 2005 (Slovensko)
stáhnout studii (0.8 MB) 
 
Martin Furholt. Die Datierung der Höhensiedlung Hlinsko im Kontext Boleráz-Gruppe Mährens
stáhnout studii (1.3 MB) 
 
Martin Soják. Analýza kamennej industrie zo Zemplínskych Kopčian a Brehova (Slovensko)
stáhnout studii (6.5 MB) 
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2012
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2012
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2012
 
Paleolit – Paleolithic – Paläolithikum (2.2 MB) 
 
Neolit – Neolithic – Neolithikum (2.4 MB) 
 
Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum (0.8 MB)
 
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit (1.8 MB)
 
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit (1.2 MB)
 
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit (0.5 MB)