20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 53 - číslo 2

Studie a krátké články
 
Dagmar Jelínková. K otázce datování počátků kultury s keramikou pražského typu na Moravě. Příspěvek pro 15. mezinárodní sjezd slavistů v Minsku.
stáhnout studii (1.1 MB)
 
Lumír Poláček. Mosty a říční archeologie v Mikulčicích (teze)
stáhnout studii (2.5 MB)
 
Marek Hladík. Severozápadná brána a opevnenie na predhradí hradiska Mikulčice-Valy
stáhnout studii (5.7 MB)
 
Marian Mazuch. Prostor severovýchodní brány akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy
stáhnout studii (3.9 MB)
 

 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2011
 
Středověk a novověk - Middle Ages and Modern Times - Mittlelalter und neuzeit