20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 53 - číslo 1

Studie a krátké články
 
Petr Škrdla, Jitka Vokáčová, Petr Knotek, Tereza Rychtaříková. Mohelenský mikroregion na počátku mladého paleolitu
stáhnout studii (5.1 MB)
 
Jan Diviš. Mezolitické osídlení Příbora.
stáhnout studii (1.2 MB)
 
Martin Kuča, Jaroslav Bartík. Příspěvek k problematice křemičitých hmot a jejich využívání v neolitu na jižní a jihozápadní Moravě.
stáhnout studii (3.7 MB)
 
Martin Kuča, Josef Jan Kovář, Miriam Nývltová Fišáková, Petr Škrdla, Lubomír Prokeš, Miroslav Vaškových, Zdeněk Schenk. Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky.
stáhnout studii (2.2 MB)
 
Miroslav Šmíd. Časně eneolitické osídlení ze dna Plumlovské údolní nádrže.
stáhnout studii (900 KB)
 

Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodyińska-Nowak. Interkulturelle Bezienhungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der Karpatenzone am Übergang von der frühen zu der jüngeren römischen Kaiserzeit am Beispiel des Gräberfeldes von Prusiek, FSt. 25, Gde. Sanok
stáhnout studii (2.5 MB)
 
Miriam Nývltová Fišáková. Radiouhlíkové datování.
stáhnout studii (884 KB)