20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 52 - číslo 1

Studie a krátké články
 
Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Ladislav Nejman, Martin Kuča. Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy. Hledání nových
stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země
stáhnout studii (9,5 MB)
 
Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal. Jaksice II – a new Gravettian site in southern Poland
stáhnout studii (1,4 MB)
 
Martin Kuča, Petr Maťejec, Lubomír Prokeš. Alternative Ways of Representing Archaeological Finds Recorded Using Manual GPS Devices
and a Methodology for Creating Maps of Archaeological Surface Sites
stáhnout studii (2,4 MB)
 
Vratislav Janák, Aleš Knápek, Kateřina Papáková. Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně
stáhnout studii (4,5 MB)
 
Pavel Stabrava. Žárové pohřebiště na katastru města Příbora a jeho místo v regionálním vývoji kultury lužických popelnicových polí
stáhnout studii (18,0 MB)
 
Zuzana Loskotová. Die Przeworsk-Kultur im südlichen Teil des Oberschlesiens am Ende der römischen Kaiserzeit und am Anfang der Völkerwanderungszeit
stáhnout studii (14,0 MB)