20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 50

 

Studie a krátké články
 
Petr Škrdla, Gilbert Tostevin, Daniel Nývlt, Lenka Lisá, Ondřej Mlejnek, Antonín Přichystal, Daniel Richter. Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavation season
Tvarožná-Za školou. Výsledky výzkumu z roku 2008
stáhnout studii (5,0 MB)
 
Miriam Nývltová Fišáková, Michaela Galiová, Jozef Kaiser, Francisco J. Fortes, Karel Novotný, Radomír Malina, Lubomír Prokeš, Aleš Hrdlička, Tomáš Vaculovič, Javier J. Laserna. Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis
Strava, sezonalita a migrace fosilního medvěda hnědého na základě multiprvkové analýzy
stáhnout studii (1,7 MB)
 
Jan Fridrich, Ivana Fridrichová-Sýkorová, Milan Metlička. Plzeň-Senec. Hodnocení kamenné štípané industrie
Plzeň-Senec. Analysis of the stone industry
stáhnout studii (6,7 MB)
 
Jiří Juchelka. Pohřebiště lužické kultury v Opavě-Kateřinkách
The Lusatian Graveyard in Opava-Kateřinky
stáhnout studii (9,5 MB)
 
Miloš Čižmář, Jana Čižmářová, Martin Kejzlar, Eva Kolníková. Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2008
Metal Detector Prospecting of Archaeological Sites in Moravia during 2008
stáhnout studii (7,9 MB)
 
Marianne Pollak. Frühgeschichtliche Siedlungen an der Unteren March, Niederösterreich - Kontinuität einer Kulturlandschaft
Časně dějinná sídliště na dolním toku Moravy, Dolní Rakousy – Kontinuita kulturní krajiny
stáhnout studii (8,5 MB)
 
Andrzej Kokowski. Kontinuität und Diskontinuität der Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der römischen Kaiserzeit am Beispiel des Hrubieszów-Beckens
Kontinuita a diskontinuita osídlení v mladší době železné a v době římské na příkladu Hrubieszowské kotliny
stáhnout studii (4,8 MB)