ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaUzávěrka


Odevzdáním příspěvku autor uděluje souhlas s jeho zveřejněním v tištěné i elektronické on-line verzi časopisu.
Uzávěrka se vztahuje vždy k danému kalendářnímu roku, ve kterém má časopis vyjít.
 
UZÁVĚRKY
Číslo 1 STUDIE
průběžně
Číslo 1 ZPRÁVA
31. 1.
Číslo 2 STUDIE
průběžně
Číslo 2 ZPRÁVA
28. 2.