20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Odevzdávání příspěvků a uzávěrka

 


Odevzdáním příspěvku autor uděluje souhlas s jeho zveřejněním v tištěné i elektronické on-line verzi časopisu.
Uzávěrka se vztahuje vždy k danému kalendářnímu roku, ve kterém má časopis vyjít.
 
UZÁVĚRKY
Číslo 1 STUDIE
15. 1.
Číslo 1 ZPRÁVA
31. 1.
Číslo 2 STUDIE
15. 6.
Číslo 2 ZPRÁVA
28. 2.
 

 

Příspěvky přijímáme primárně v elektronické podobě na naší e-mailové adrese. Přílohy a obrázky lze odevzdat na CD nebo DVD na adrese Čechyňská 363/19, CZ-602 00 Brno, případně pomocí služby www.uschovna.cz (pokud ji použijete, směřujte zásilku na náš e-mail).