20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Text

 

  •          Odstavce oddělte prázdným řádkem.
  •          Nepoužívejte formátování textového editoru (styly pro nadpisy, odstavce apod.).
  •          První řádek odstavce neodsazujte.
  •          Na konec rukopisu zařaďte popisky k obrázkům.
  •          Obrázky v textu odkazujte jménem souboru.
  •          Používejte minimum zkratek (rozepisujte názvy organizací, časopisů).
 
 
Datové formáty pro text:
Uveden je název formátu, přípona soboru a nejobvyklejší editor:
  •          ISO 26300 Open Document .odt (OpenOffice.org)
  •          Rich Text Format .rtf (OpenOffice.org, Microsoft Word)
Microsoft Document .doc (Microsoft Word)