20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Obrázky

 

Rozlišení min. 400 DPI.
Dodržujte prosím níže uvedené rozměry, nutné pro vkládání obrázků do zrcadel časopisu:
·         180 x až 255 mm
·         86,5 x až 255 mm
 
Soubory pojmenujte obr1, obr2 – obrn. Soubory ukládejte s příponou a v jednom z níže uvedených formátů.
Používejte prosím jednotné měřítko
 
Datové formáty pro obrázky a grafiku:
TIFF, JPG, JPEG, PNG, ostatní formáty po dohodě s redakcí.
 
Pokud máte k dispozici obrazové podklady chystané ve vrstvách, upřednostníme jejich zaslání pro případ nezbytných redakčních úprav (např. formáty PSD, EPS).