ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaPokyny pro autory

Přehled výzkumů je odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 1956. V první části jsou představovány originální archeologické studie nadregionálního významu s těžištěm zájmu ve středoevropské oblasti, ve druhé části potom unikátní souhrn zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací z území Moravy a Slezska.
 
Od roku 2011 vychází časopis v tištěné podobě dvakrát ročně, a to s odděleným zaměřením na pravěk a ranou dobu dějinnou (1), a středověk a novověk (2). Časopis je současně je k dispozici i v on-line elektronické verzi. Přehled výzkumů je registrován v European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je uvedený na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.
 
Adresa:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19
CZ-60200 Brno