ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaKontakty

Addresa redakce:
Přehled výzkumů
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
e-mail: pv@arub.cz
ISSN 1211-7250
MK ČR E 18648