ISSN: 1211-7250   obálka aktuálního číslaPřehled redakce

 

Odpovědný redaktor 1. čísla:

·         Ing. Petr Škrdla, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Odpovědný redaktor 2. čísla:
·         PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
 
Předseda redakční rady:
·         doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 
Redakční rada: 
·         emer. o. Univ. Prof. Dr.h.c.Dr. Herwig Friesinger (Östereichische Akademie der Wissenschaften)
·         prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (Archeologický ústav SAV)
·         prof. dr. hab. Janusz K. Kozlowski (Uniwersytet Jagielloński)
·         prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV)
·         prof. PhDr. Jiří A. Svoboda, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
·         doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
·         PhDr. Ladislav Veliačik, CSc. (Archeologický ústav SAV)
 
Výkonná redakce:
·         Ing. Petr Škrdla, Ph. D. (Paleolit)
·         Mgr. Olga Lečbychová (Neolit)
·         PhDr. Lubomír Šebela, CSc.   (Eneolit)
·         Mgr. Zdenka Kosarová, prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Doba bronzová)
·         Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D. (Doba železná, římská a stěhování národů)
·         Mgr. Šárka Krupičková, PhDr. Rudolf Procházka, CSc., Mgr. Šimon Ungerman, Ph. D. (Středověk a novověk)
·         Bc. Hedvika Břínková, Ladislav Nejman, Ph. D., Ing. Zdeňka Pavková